Grote Zilverreigers op slaapplaats. Foto: Geert de Vries

Slapende Grote Zilverreigers en Aalscholvers

We zitten middenin de telperiode van Grote Zilverreigers en Aalscholvers. Tot en met 2 maart kunnen nog tellingen worden gedaan.

En deze telling belooft wat, want we weten nu al dat er extreem veel Grote Zilverreigers zijn. Dat bleek al met de slaapplaatstelling in oktober, en werd onlangs nog bevestigd tijdens de landelijke midwintertelling. Of de Aalscholvers nu ook pieken is minder zeker. Vanwege het warme weer zitten veel van onze Hollandse vogels al in de kolonies.

Avond of ochtendtelling

Grote Zilverreigers kunnen zowel ’s ochtend als ’s avonds worden geteld.  Start ’s avonds uiterlijk een half uur voor zonsondergang, rond 17.40 uur, en ga door tot het echt donker is. In de wintermaanden arriveren Grote Zilverreigers laat op de slaapplaats, sommige vogels pas in de diepe schemer. Als je precies weet waar ze slapen is ’s ochtends tellen ook een goede optie. Ook dan geldt dat de vogels optimaal gebruik willen maken van de daglichtperiode en zodoende al vroeg uitvliegen. Start om 06.40 uur (een uur voor zonsopgang).

Ook Aalscholvers zijn zowel ´s ochtend als ´s avonds te tellen, maar vaak al vroeg aanwezig op de slaapplaats. In onoverzichtelijke gebieden zijn ochtendtellingen dan te prefereren.