Lachstern. Foto: Ran Schols

Slaapplaatstellingen Lachsterns

Aansluitend op de inmiddels traditionele tellingen van slapende Reuzensterns wil Sovon, in samenwerking met terreinbeheerders en vrijwilligers, in de nazomer van 2013 ook de slaapplaatsen van die andere zeldzame stern, de Lachstern, in beeld brengen.

Door Vincent de Boer, coördinator slaapplaatstelling Lachsterns

Nederland als stopover in de nazomer

Een aanzienlijk percentage van de Deens/Duitse populatie Lachsterns gebruikt ons land als stopover in de nazomer. Met een drietal simultane tellingen hopen we meer inzicht te krijgen in de precieze aantallen die Nederland aandoen. Ook hopen we meer duidelijkheid te krijgen in het verloop van de doortrek in deze periode.

Historische en  recente gegevens wijzen op twee belangrijke locaties. Vanouds de Kop van Noord-Holland (slaapplaats Balgzand) en sinds 2011 de omgeving van Nieuwe Pekela (slaapplaats vermoedelijk een zandgat). Inmiddels hebben enkele tellers aangeven de soort op deze locaties te gaan tellen.

De eerste Lachsterns zijn alweer geariveerd

Op het moment van schrijven (eind juli) zitten er al weer enkele adulte vogels in Noord-Holland en liefs 19 adulten bij Nieuwe Pekela. Juvenielen met hun ouders zijn een week later te verwachten. In een van de belangrijkste Duitse kolonies werden 32 paren gemeld met 20 juvenielen (waarvan 10 gekleurringd).

Teldata

De teldata van de simultaantellingen zijn de vrijdagavonden 2, 9 en 16 augustus.

Contact

Vincent de Boer, vincent.deboer@sovon.nl