Slapende Wulpen in de Vecht Hardenberg. Januari 2016. Johan Poffers.

Slaapplaatstelling Wulp een week verlengd t/m 18 februari

Wegens de late aankondiging, het hoge water in het rivierengebied en de vorst wordt de slaapplaatstelling van de Wulp met een week verlengd tot en met 18 februari. Met de bijzondere omstandigheden is het dus extra spannend wat deze slaapplaatstelling gaat opleveren! We zijn ook op zoek naar nieuwe Wulpen-slaapplaatstellers.

In februari staat deze slaapplaatstelling op het programma die de concentraties van de in het binnenland (d.w.z. buiten de Wadden) overwinterende Wulpen in kaart brengt. Het Waddengebied herbergt altijd de grootste aantallen, maar die worden al jaren geteld middels tellingen op hoogwatervluchtplaatsen. In de nazomer in september hadden we ook een slaapplaatstelling en toen zijn er ruim 13.000 doorgegeven.

Telperiode en starttijd

De telperiode wordt dus een week verlengd en loopt door tot en met 18 februari. Wulpen maken vaak gebruik van voorverzamelplaatsen en kunnen in de diepe schemer nog vertrekken naar de definitieve slaapplaats. Tel dus door tot het echt donker is! Als je start om 17.00 uur en doortelt tot 18.40 uur zit je safe. Als je precies weet waar de Wulpen slapen is ’s ochtends tellen ook een optie, vanaf 07.00 uur. De vogels vliegen dan meer verspreid uit in kleine goed telbare groepjes. Ze komen in de avond vaak in groepen binnen en dan laten ze als groep het prachtige karakteristieke jodelende geluid horen. Kijk voor een impressie het volgende filmpje. Kijk ook op de soortpagina onder Telrichtlijnen > Slaapplaatstelling voor meer informatie.

Claim een gebied en invoer tellingen

De soort heeft dikwijls vaste slaapplaatsen en een deel daarvan wordt geteld. Door ongeschikt worden van een locatie (begroeid raken omgeving of verstoring) kunnen Wulpen verkassen naar een nieuwe slaapplek. We hopen dat iedereen zijn slaapplaats(en) gaat tellen. De slaapplaats(en) die op jouw naam staan vind je op de website-invoer terug onder Mijn slaapplaatsen. Daarnaast kun je voor de Wulp een slaapplaats claimen of nieuwe locatie aanmaken onder http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/17.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Jan Schoppers (Jan.schoppers@svon.nl) en voor Friesland, Groningen en Drenthe met Sjouke Scholten (Sjouke.Scholten@sovon.nl).