Slaapplaatstelling van ganzen en zwanen

De voorkeursdatum was 21 november maar er kan worden geteld t/m 29 november.

Tijdstip en duur van de telling

De zon gaat op rond 08.10 dus 07.10 uur is de ideale starttijd. De meeste ganzen vliegen uit tussen een half uur vóór en een half uur na zonsopkomst. Soortspecifieke telrichtlijnen zijn te vinden op onze website, zoals b.v. voor de Kolgans (klik op Telrichtlijnen en dan Slaapplaatstelling).

Volop ganzen

Vorig jaar was de eerste telling begin november en dat bleek achteraf gezien te vroeg. De massale aankomst viel toen later dan gebruikelijk. Dat is dit jaar gelukkig niet het geval want de watervogeltelling half oktober was voor ganzen een van de beste ooit. Dat gold vooral voor Brandgans en Toendrarietgans, waarvan nadien ook nog sterke trekbewegingen zijn geweest. De aantallen Kolganzen waren gemiddeld. Kleine Zwanen kwamen vroeger aan dan ooit (september!) maar dat resulteerde nog niet in grote aantallen. Het jongenpercentage houdt ook niet over en dat geldt ook voor de meeste ganzen.

Overzicht van eigen slaapplaatsen

De slaapplaats(en) die op jouw naam staan vind je terug onder Mijn telgebieden. Tip: als je veel slaapplaatsen telt kan je je gebieden sorteren op soort(groep). Afmelden is mogelijk door jezelf als contactpersoon te verwijderen onder bewerk. Je kan daar ook een medeteller als nieuwe hoofdteller aanwijzen.

Vacant?

Wil je nog een gebied tellen, maar weet je niet zeker of een slaapplaats al wordt geteld, kun je kijken op de kaart van onze website-invoer.

Januari

We hopen dat iedereen zijn of haar slaapplaats gaat tellen. In januari is nog een tweede telling (9 januari). Neem voor vragen of opmerkingen contact op met olaf.klaassen@sovon.nl.

 

Iedereen een hele goede telling gewenst!