Kolganzen ontwaken 's morgens op de Bisonbaai. Foto: Peter Eekelder

Slaapplaatstelling van ganzen en zwanen

Dit weekend worden de slaaplaatsen van ganzen en zwanen weer geteld. De vorige telling in november leverde mooie aantallen op, maar veel regio’s moeten het hebben van deze januaritelling als het gaat om piekaantallen. De officiële teldatum is 11 januari, maar de telperiode loopt van 6 t/m 19 januari.

Watervogeltellers hebben de mogelijkheid om in het laatste weekend van de telperiode hun dagtelling te combineren: eerst uitvliegende ganzen op de slaapplaats tellen en vervolgens starten met de dagtelling van watervogels.

 

Gunstige telomstandigheden

Het is erg zacht voor de tijd van het jaar en dat is eigenlijk wel gunstig voor deze telling. Daardoor zijn ijsvorming op slaapplaatsen of tellingen geteisterd door sneeuwjachten de komende anderhalve week niet erg waarschijnlijk.

Witte plekken

Net als vorig jaar zijn er speciaal voor deze gelegenheid samengestelde telgroepen die een paar grote en moeilijk toegankelijke gebieden gaan tellen zoals de Biesbosch. De afgelopen weken is bovendien extra geïnvesteerd in witte plekken, door waarnemers gericht te vragen gebieden te bezoeken waar we slaapplaatsen vermoeden op grond van hoge dagaantallen.

Starttijd en telrichtlijnen

Op 11 januari gaat de zon op rond 08.45 uur, dus de ideale starttijd is 07.45 uur. We hopen dat iedereen zijn of haar slaapplaats weer gaat tellen. Als je niet zeker weet of een slaapplaats al wordt geteld, kun je inloggen op onze website en zoeken bij Slaapplaatsen > Vacante gebieden. Ganzen en zwanen kunnen het beste ´s ochtends geteld worden, maar avonden lenen zich prima voor het opsporen van slaapplaatsen. Telrichtlijnen zijn te vinden op onze website, van bijvoorbeeld de Kolgans.  Voor vragen zijn de regionale slaapplaatscoördinatoren altijd bereid om toelichting te geven.