Slaapplaats Spreeuwen | Fotograaf Peter Verwoerd

Slaapplaatstelling Spreeuwen

In oktober arriveren veel Spreeuwen in ons land. Rond eind oktober zijn de aantallen vaak op het hoogtepunt, vandaar dat we in het weekend van 25/26 oktober een landelijke slaapplaatstelling organiseren.

We willen graag weten welke gebieden van belang zijn als slaapplaats, in welke habitat ze liggen en om welke aantallen het gaat. Om die reden is er eind oktober (25/26 oktober), als de doortrek op zijn hoogtepunt is, een landelijke simultaantelling. Je kunt reeds bekende slaapplaatsen tellen, maar ook op zoek gaan naar nieuwe slaapplaatsen. Op het invoerportaal kun je vacante gebieden bekijken, nieuwe slaapplaatsen aanmelden en tellingen invoeren.

Hoe gedragen Spreeuwen zich en hoe tel je ze?

Tegen de avond vertrekken groepen Spreeuwen gaandeweg van de foerageerplek naar de slaapplaats. Hoe dichter tegen zonsondergang, hoe rechtlijniger en massaler de slaapvlucht richting de slaapplaats. Voordat de vogels invallen op de slaapplek maken ze vaak gezamenlijke rondvluchten. Het beste kunnen deze rondvliegende groepen worden geteld, aangevuld met later arriverende vogels.

Foto’s kunnen zeer bruikbaar zijn, en als het mooie plaatje oplevert kunnen ze zelfs meedingen in een fotowedstrijd!

Extreem grote slaapplaatsen kunnen het beste worden geteld door alleen de aanvliegende groepen te tellen, waarbij elke aanvliegrichting door een waarnemer wordt gedekt. Een speciale telinstructie is beschikbaar op de website. Een compacte versie is te zien in onderstaande video. 

Contact

Olaf Klaassen