Ganzenslaapplaats Kraaijenhof Ooijpolder Nijmegen Gld 26 januari 2017. Harvey van Diek

Slaapplaatstelling ganzen & zwanen

Tot en met 28 januari staat de belangrijke telling weer op het program en vooral de ganzen leveren vaak spektakel op. Grote onoverzichtelijke gebieden worden vaak met meerdere waarnemers geteld. Bij kleine gebieden of als ze geconcentreerd bij elkaar slapen, kun je een telling vaak alleen of met z’n tweeën doen.

Sfeerimpressie

Er zijn al diverse tellingen uitgevoerd en doorgegeven en Dirk Prop geeft ook een mooie sfeerimpressie van zijn telling op het Eemmeer:   

http://vwggooi.nl/index.php/forum/waarnemingen/33-slaapplaatstelling-gan...

Met beeld kan dat er als volgt uitzien https://www.youtube.com/watch?v=VbTGmrfjXQk.

Interessant zijn de nachtopnames met aankomst en uitvliegen van de Kol- en Brandganzen in de Onlanden: https://www.youtube.com/watch?v=TwItA2Q_siU. In de avondschemer komen de groepen geleidelijk binnen. ’s Nachts zijn ze af en toe alert en wordt er ook geslapen. In de ochtendschemer zie je eerst een enkele vogel uitvliegen voordat in ene alles de lucht in gaat.

 

Resultaten vorige tellingen

Recent is er weer een nieuwsbrief uitgekomen met de resultaten van de telling van de Grote en Kleine Zilverreiger (dec) en de ganzen en zwanen (nov). Op basis van zowel in oktober als in december getelde slaapplaatsen zijn in december 30% minder Grote en 25% minder Kleine Zilvers geteld. Het lijkt er op dat begin december tijdens de sneeuw een deel is weggetrokken. Het aantal Aalscholvers was vergelijkbaar. Het aantal arctische ganzen en zwanen blijft wat achter bij november 2016. Een uitzondering daarop is de Toendrarietgans die in hogere aantallen werd geteld met in november jl. opvallende aantallen in het Bargerveen 56.000, Fochtelooerveen 20.568 en Dwingelderveld 11.000. De Grauwe Gans is in iets hogere aantallen gezien. Recent lijken er wel Kleine en Wilde Zwanen binnengekomen, getuige de 940 Kleine en 200 Wilde in het Bargerveen op 13 januari; zie https://twitter.com/deNatuurRanger

 

Doe mee!

Tussen 13-28 januari staat de belangrijkste telling van ganzen & zwanen op het programma.

Kijk op claimpagina waar we nog tellers zoeken: https://portal.sovon.nl/portal/vacant/deel/2. De volgende N2000-gebieden staan daarbij in de speciale belangstelling voor de ganzen & zwanen omdat we geen goed en volledig beeld hebben:

  • In het noorden van het land zijn dat de Waddenzee, Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving, en IJsselmeer.
  • In het midden van het land zijn dat Ketelmeer & Vossemeer, Veluwerandmeren en Rijntakken in het westen deel.
  • In het westen gaat het om het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske en de Oostelijke Vechtplassen.
  • In de Delta zoeken we tellers voor Haringvliet, Voordelta, Krammer-Volkerak, Oosterschelde, Veerse Meer en Zoommeer.

 

Ben je actief in deze gebieden of ken je een (voormalige) slaapplaats die niet wordt geteld, meld je dan aan en kijk op Vacante gebieden pagina (https://portal.sovon.nl/portal/vacant/deel/2) of informeer bij coördinator of een slaapplaats ook geteld wordt. Als je weet dat in bovenstaande niet geslapen wordt, is dat ook belangrijke informatie om door te geven. Elke hoofdteller kan ook andere tellers rechten geven om voor die slaapplaats data door te geven.

 

Coördinatie

Wil je weten wie welke slaapplaats telt bij jou in de buurt of heb je andere slaapplaatsvragen? Stel aan Jan.schoppers@sovon.nl.

Voor Friesland, Groningen, Drenthe en Wadden Sjouke.Scholten@sovon.nl (024 7 410 410).

Veel plezier in het veld en laat ons weten wat je boeit!