Slaapplaats Grote Zilverreiger, Havikerwaard. Foto: Rob Zweers

Slaapplaatstelling Aalscholver, Grote én Kleine Zilverreiger

Tot en met het weekend loopt de telperiode voor de slaapplaatstelling van deze soorten. Enkele Zeeuwse tellers merkten terecht op dat de Kleine Zilverreiger er ook bij hoort. Wat zijn de voorlopige resultaten en wat kunnen we nog verwachten?

 

Voorlopige aantallen

Van de Aalscholver zijn er 9500 geteld op 125 slaapplaatsen. De grootste aantallen zijn doorgegeven van het IJsselmeer, uit het rivierengebied en langs de kust. De Grote Zilverreiger is tot op heden van ruim 130 slaapplaatsen doorgegeven met een totaal van 4350 ex. En de Kleine Zilverreiger is vooral in het Zeeuwse gezien. Maar ik hoop dat er ook uit Noord-Holland en de Wadden nog aanvullingen komen.

 

Wil je meedoen?

De komende dagen en het weekend zullen nog meer slaapplaatsen geteld worden. Lees ook het bericht met daarin ook de gebieden die aandacht (tellers dus) nodig hebben, te weten:

  • Noordzeekustzone
  • Veluwerandmeren
  • Oostelijke Vechtplassen
  • Haringvliet
  • Krammer-Volkerak
  • Veerse Meer

Kijk op de Sovonportal welke gebieden er zijn en waar nog een teller nodig is.

 

Tekst: Jan Schoppers

Foto: Grote Zilverreigers, slaapplaats Havikerwaard. Rob Zweers.