Slaapplaatsenavondje in Friesland; kom jij ook?

Een groot deel van de levenscyclus van vogels bestaat uit slapen. Toch weten we nog maar weinig van het nachtelijk gedrag van veel soorten. Waar slapen vogels? Welke vogels slapen gezamenlijk? In welke aantallen slapen vogels samen?

Friesland is van enorm belang voor watervogels, grote delen van de wereldpopulaties van verschillende soorten, met name ganzen, komen ’s winters in de provincie voor. Veel van deze soorten slapen ook gezamenlijk en dat levert een mooi moment op om tot een telling van het aantal individuen te komen. We weten bijvoorbeeld hoeveel ganzen in Friesland overwinteren en waar ze foerageren dankzij de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen van Sovon, maar waar die grote aantallen ganzen overnachten is maar deels bekend.

Kom naar de slaapplaatsavond in Grou

Om een antwoord op deze vragen te krijgen, organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland een ‘Slaapplaatsenavondje’ op donderdag 1 november in de bovenzaal van Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1 te Grou. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30, de avond zelf duurt van 19.45 tot ongeveer 21.30 (met in de pauze een drankje op kosten Sovon).

Meer informatie is te vinden op:
Slaapplaatsenavond Friesland