Slaapplaats van Grote Zilverreigers, Aalscholvers én Kolganzen, Rijnstrangen, Gelderland (Olaf Klaassen)

Slaapplaatsen: wederom hoge aantallen Grote Zilverreiger

Tot en met 1 november loopt de eerste slaapplaatstelling van Grote Zilverreiger en Aalscholver. Met het recordseizoen 2014/15 nog vers in ons geheugen werd reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe seizoen. Veel tellingen moeten nog binnenkomen maar de tussenstand geeft mooie aantallen. Voorlopig staat de teller op ruim 2600 zilverreigers.

Door Olaf Klaassen en Jan Schoppers

Van bijna 125 slaapplaatsen zijn de aantallen ingevoerd via de invoermodule op onze website. De teller stopt voorlopig bij 2.600 Grote Zilverreigers. Dat is ongeveer 60% van het aantal vorig jaar rond deze tijd. In vergelijking met oktober 2013 is het een toename van bijna 25%. Een vergelijkbaar beeld zien we bij de watervogeltelling. In de oktobermaanden van 2013 t/m 2015 ging het om respectievelijk 2.280, 4.980, 2.790 Grote Zilverreigers die zijn doorgegeven. De hoogste aantallen op de slaapplaatsen zijn gevonden in De Onlanden (180), Kooiwaard (Fr) (176), Harkema (164), Rijswijkse Buiitenpolder (157) en Witte en Swarte Brekken (127). Vorig jaar werd vooral in graslanden op muizen gefoerageerd, dit najaar jagen de reigers ook op vissen.

Aalscholvers

Ook op bijna 100 slaapplaatsen zijn de Aalscholvers geteld. Op een deel van de slaapplaatsen slapen ze samen met Grote Zilverreigers. Bijna 8.200 Aalscholvers zijn er genoteerd. Het hoogste aantal werd doorgegeven uit het Quackjeswater (1.555).  Hoge aantallen ook bij Gemaal Leemans, Den Oever (640), Steile Bank (Fr) (580), Millingerwaard (525) en Infiltratiegebied NHD Castricum (455).

Het komende weekend zullen er nog tellingen binnenkomen. Weet je bij jou in de buurt een slaapplaats van één of beide soorten dan nodigen we je uit om onder de huidige prachtige weersomstandigheden mee te doen.

Alle slaapplaatsen tellen mee!

Het is verleidelijk om alle aandacht te geven aan de megaslaapplaatsen, maar ook de kleine slaapplaatsen zijn belangrijk voor het overzicht! In het zuidoosten van Noord-Brabant zien we een mooie teldekking met samen meer dan 80 Grote Zilverreigers. Ook deze zijn het tellen waard, want overal is het een genot om de sierlijke Grote Zilverreigers te zien aanvliegen en voorzichtig in te vallen op de slaapplaats, als het meezit tegen een decor van een stemmig gekleurde hemel. Kijk op de claimkaart welke slaapplaatsen nog geteld kunnen worden.

Eigen tellingen uitwerken

Waarnemer Jouke Altenburg heeft een telreeks voor het werkgebied van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg uitgewerkt. Het is een bijzonder lezenswaardig stuk geworden en wellicht zet het anderen aan om ook iets op papier te zetten  Ook Raymond Schuurkes heeft dat gedaan voor de Vogelwerkgroep Arnhem e.o.