Spreeuwenwolk. Foto: Albert de Jong

Slaapplaatsen van Spreeuwen zoeken in juli

Nu alle jonge Spreeuwen zijn uitgevlogen ontstaan de gemeenschappelijke slaapplaatsen. Hier zijn de bekende spreeuwenwolken te bewonderen. Maar waar liggen die slaapplaatsen? We willen ze allemaal weten!

Hoe werkt het?

We willen graag weten welke gebieden van belang zijn als slaapplaats, in welke habitat ze liggen en om welke aantallen het gaat. De hele maand juli hebben we als zoek- en telperiode bestempeld. Eind oktober (25/26 oktober), als de doortrek op zijn hoogtepunt is, volgt een landelijke simultaantelling. Je kunt reeds bekende slaapplaatsen controleren en tellen, maar ook op zoek gaan naar nieuwe slaapplaatsen. Op het invoerportaal kun je nieuwe  slaapplaatsen aanmelden, vacante gebieden bekijken en tellingen invoeren.

Hoe gedragen Spreeuwen zich en hoe tel je ze?

Tegen de avond vertrekken groepen Spreeuwen gaandeweg van de foerageerplek naar de slaapplaats. Hoe dichter tegen zonsondergang, hoe rechtlijniger en massaler de slaapvlucht richting de slaapplaats. Veel Spreeuwen verzamelen zich eerst nog  in de buurt van de slaapplaats, bijvoorbeeld op hoogspanningsmasten en -draden. Voordat de vogels invallen op de slaapplek  maken ze vaak  gezamenlijke rondvluchten. Het beste kunnen deze rondvliegende groepen worden geteld, aangevuld met later arriverende vogels. Foto’s kunnen zeer bruikbaar zijn! Extreem grote slaapplaatsen kunnen het beste worden geteld door alleen de aanvliegende groepen te tellen, waarbij elke aanvliegrichting door een waarnemer wordt gedekt. Een speciale telinstructie is beschikbaar op de website. Een filmpje verduidelijkt het tellen.

Contact

Olaf Klaassen, olaf.klaassen@sovon.nl