Foto: Peter Eekelder

Slaapplaatsen ganzen

Dit weekend is de eerste van twee landelijke slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen. In januari volgt nog een tweede telling.

Veel tellers staan al in de startblokken, want de animo voor deze telling is nog steeds groeiende. Net als vorig jaar zijn er speciaal voor deze gelegenheid samengestelde telgroepen die een paar grote en moeilijk toegankelijke gebieden gaan tellen: Biesbosch, Oostvaardersplassen, De Wieden en het Fochteloërveen.

Ochtendgloren

Maar ook in veel andere (vaak Natura 2000-) gebieden staan veel waarnemers in alle vroegte hoopvol op een dijk of andere verhoging om vette groepen ganzen uit te zien vliegen. Wat trouwens niet wil zeggen dat kleine groepjes niet de moeite waard zijn. Bescheiden aantallen geven het voordeel om wat meer om je heen te kunnen kijken, de krenten eruit te halen, of gewoon te genieten van het ochtendgloren.

Teltijd

De zon komt op rond 07.50 uur, dus de ideale starttijd is rond 07.00 uur. Nu maar hopen dat het ochtendgloren geen dichte mist of harde slagregen blijkt te zijn, want de weersvoorspellingen zijn tamelijk onzeker. Gelukkig kan er geteld worden tot en met volgend weekend, dus t/m 17 november. Als je ook een ganzenslaapplaats wilt tellen kun je kijken op onze website of er nog vacante gebieden zijn  (https://portal.sovon.nl/user/login en dan Slaapplaatsen/Vacante gebieden). Maar een mailtje naar een van de regionale Slaapplaatscoördinatoren is natuurlijk ook mogelijk.