Foto: Harvey van Diek

Slaapplaats Reuzensterns op Engelsmanplaat voor het eerst geteld

Regelmatig zagen de wadwachten van de Engelsmanplaat Reuzensterns voorbij vliegen. Op 1 augustus stelden ze voor het eerst vast hoeveel Reuzensterns er op deze wadplaat slapen. De Engelsmanplaat ligt tussen Schiermonnikoog en Ameland.

Wetlandwachten die namens Staatsbosbeheer de vogels van de plaat tellen, zagen overdag regelmatig Reuzensterns langsvliegen. Op 1 augustus stelden ze voor het eerst vast dat de vogels er ook slapen. Volgens Nico Jonker worden er vanaf begin augustus tussen de 10 en 22 Reuzensterns op de Engelsmanplaat geteld. Jonker: "Ze arriveren alleen of in kleine groepjes vanaf een half uur voor zonsondergang tot ver in de schemer. Opvallend is dat ze zwijgend aankomen. Ze laten hun markante roep alleen horen bij verstoring. Voor zover bekend is dit de enige slaapplaats buitengaats, op zee. De plek voldoet echter aan alle wensen van deze kieskeurige stern: onbegroeid, ver uitzicht, voetjes in het water maar de buikveren blijven droog."

Tellingen

Tellers van het ministerie van Economische Zaken die watervogels op de Waddenzee tellen, wisten al langer van het overnachten van de vogels op de wadplaat. Er waren echter nog geen slaapplaatstellingen beschikbaar en dus is dit goed nieuws. Reuzensterns slapen in de nazomer op verschillende plekken in Nederland. Bekende slaapplaatsen liggen langs de Friese IJsselmeerkust (o.a. Workummerwaard) en in het Lauwersmeergebied. Jaarlijks worden slapende Reuzensterns geteld op een aantal vaste datums in augustus en september. In de zomer van 2013 werd op 30 augustus een recordaantal van 153 vogels geteld.

Slaapplaatstelling 15 augustus 

De eerstvolgende slaapplaatstelling van Reuzensterns staat gepland op 15 augustus. Ken je een slaapplaats in de buurt die (misschien) nog niet geteld wordt? Ga er gerust naartoe en geef je telling door via de invoer van Sovon. Meer informatie over de tellingen staat in de handleiding

Alle teldata en tijden staan in de agenda.