Foto: Harvey van Diek

Septembertellingen Patrijs

Voor het Jaar van de Patrijs worden door vrijwilligers twee maal tellingen uitgevoerd: in het vroege voorjaar (is gebeurd) en in september.

De voorjaarstelling is bedoeld om aantallen en dichtheden vast te stellen in vastomlijnde gebieden. De telling in september gaat hopelijk wat zeggen over het broedsucces. Want Patrijzen die succesvol wisten te broeden, blijven tot diep in de winter als familie bijeen. Soms sluiten families zich ook aaneen.

De waarneming van een groepje Patrijzen in september is dus een teken dat er in de directe omgeving van de waarnemingsplek met succes gebroed is. Belangrijke informatie die gekoppeld kan worden aan gegevens over dichtheden en biotoop. Bij deze dus een warme aanbeveling om nog eens je vaste gebied uit te kammen op Patrijzen.

Meer over de telling op de speciale webpagina's over het Jaar van de Patrijs.