Krakeend man. Foto: Arjan Boele

Seizoen van watervogeltellingen begint weer

Komend weekend staat de eerste watervogeltelling van het seizoen op de agenda. Worden er wéér meer Krakeenden geteld en hoeveel ganzen keren er terug uit de arctische gebieden? Tellers brengen de aantallen in waterrijke gebieden in beeld. Doe je ook mee?

Sovon organiseert maandelijkse watervogeltellingen in de maanden september tot en met april. Deze tellingen zijn bedoeld om aantallen watervogels te monitoren. Ze leveren belangrijke informatie op, die bijvoorbeeld gebruikt wordt om natuurgebieden te beschermen en verder onderzoek te doen naar populaties.

Maand van de Krakeend

September is dé maand van de Krakeend, zo blijkt uit de telreeks die is opgebouwd. De landelijke aantallen pieken deze tijd rond de 60.000. Vooral in grote zoetwatergebieden, zoals het Haringvliet en de Biesbosch kun je er duizenden bij elkaar zien. Een uitdaging voor de teller, die in zo’n geval wel een handtikker kan gebruiken. Iets dat eind jaren zeventig nog ondenkbaar was voor de Krakeend, toen het in Nederland nog om maximaal zo’n 3.000 vogels ging.

Doe je ook mee?

Als watervogelteller ga je in het middelste weekend van de maand een paar uur op pad om de aantallen in jouw gebied(en) te tellen.