Scholekster met halfwas jongen. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman

Scholeksters passen zich aan, maar niet genoeg

Scholeksters die buitendijks op kwelders broeden, worden in toenemende mate geconfronteerd met overstromingsrisico's. Kunnen ze zich aanpassen?

De kans op overstroming van scholeksterbroedplaatsen op kwelders neemt toe door zeespiegelstijging in combinatie met frequenter optredende zomerstormen. Uit een 32-jarige studie van broedende Scholeksters op Schiermonnikoog blijkt dat de vogels steeds hoger op de kwelder gingen broeden. Dit komt niet door individuele beslissingen (het volgende jaar maar eens hogerop proberen), want Scholeksters zijn bijzonder trouw aan een eenmaal gekozen broedplek. De Scholeksters in het onderzoeksgebied produceren al jaren te weinig jongen en de populatie neemt af. Steeds vaker zijn het de laaggelegen plekken die leeg blijven, terwijl de weinige 'nieuwkomers' zich bijna automatisch hoger vestigen. Ze kiezen plekken uit waar al veel soortgenoten nestelen en waar het broedsucces hoog was toen ze er in eerdere jaren als soosvogel rondkeken. Toch compenseert de tendens om hoger te broeden onvoldoende voor de toegenomen overstromingsrisico's.

Het onderzoek is beschreven in een bericht op WadWeten van de Waddenacademie.

Lees het hele artikel hier