Ruud Foppen benoemd tot Bijzonder Hoogleraar

Ruud Foppen benoemd tot bijzonder hoogleraar

Sovon-onderzoeker Ruud Foppen is met ingang van 1 mei 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Integrated Conservation Biology (geïntegreerde natuurbeschermingsbiologie) aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit.

De bijzondere leerstoel is mogelijk gemaakt door de partners van Natuurplaza (Sovon, RAVON, Zoogdiervereniging, FLORON en Stichting Bargerveen). Doel van de leerstoel is om een brug te slaan tussen de gegevens en kennis binnen deze organisaties en de Radboud Universiteit.

Citizen Science

‘De uitdaging is om het geweldige potentieel aan te boren van de enorme hoeveelheid gegevens van de Natuurplazapartners, de daar aanwezige soortexpertise én de kennis van de universitaire onderzoeksgroepen’, zegt Foppen. ‘Via een goede samenwerking kunnen zo ecologische sleutelprocessen worden ontrafeld die essentieel zijn voor een effectieve natuurbescherming. Daarmee zijn we in staat om tal van maatschappelijke relevante vragen op het gebied van natuurbescherming te beantwoorden.' Lees meer over Ruud zijn opdracht op de website van Radboud Universiteit (engels).

Verder zal Foppen een nieuwe impuls geven aan het masteronderwijs Biologie. Daarmee zal een toekomstige generatie ecologen worden opgeleid met kennis over het verzamelen en interpreteren van velddata en het benutten van grote databestanden verzameld via citizen science.

Natuurplaza

Natuurplaza (‘van waarneming tot wetenschap’), is een samenwerkingsverband van vijf organisaties op het gebied van citizen science, natuurbeheer, -beleid en -bescherming. De organisaties (in totaal zo’n 120 medewerkers) zijn gehuisvest op het universiteitsterrein en werken nauw samen met vakonderzoeksgroepen van de Radboud Universiteit aan  de ontwikkeling en verspreiding van toepasbare kennis voor natuurbeheer. De Natuurplaza-partners vertegenwoordigen meer dan 20.000 vrijwilligers die gegevens verzamelen over de natuur in Nederland en beheren meer dan 100 miljoen waarnemingen. Deze gegevens zijn de basis voor wetenschappelijk onderzoek.

Water and Wetland Research

De bijzondere leeropdracht is ondergebracht bij het Institute for Water and Wetland Research (IWWR) van de Radboud Universiteit. De komst van Foppen betekent een versterking van de samenwerking tussen het ecologisch onderzoek zoals dat wordt uitgevoerd binnen het IWWR en het toegepaste onderzoek binnen de Natuurplaza-organisaties.

CV

Ruud Foppen (Beek, L, 1961) studeerde Biologie aan de Radboud Universiteit. Hij werkte als onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (Ministerie van Landbouw), het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (Directie Landbouwkundig Onderzoek Wageningen) en bij Alterra, Wageningen UR. In 2001 promoveerde Foppen aan Wageningen Universiteit op onderzoek naar de gevolgen van habitatversnippering voor moerasvogels.
Sinds 2001 is hij verbonden aan Sovon, als senior onderzoeker. Parttime werkt hij bij Vogelbescherming Nederland aan de doorvertaling van onderzoeksresultaten naar effectieve beschermingsmaatregelen. Ook is hij voorzitter van de European Bird Census Council.