LiveAtlas tellers in actie tijdens excursie (Foto: Sjouke Scholten)

Ruime belangstelling voor Friese Vrijwilligersdag

Op zaterdag 5 september werd de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur gehouden. Een prachtige dag met mooi weer, waar bijna 150 vrijwilligers en professionals deelnamen aan de vele excursies en lezingen op het gebied van natuurmonitoring in Fryslân.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers weten we goed hoe het met de natuur gaat. Dat levert niet alleen een bijdrage op aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar het biedt overheden en natuurbeheerders ook grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Online lezingen en het veld in

Een fysieke bijeenkomst met een grote groep in een zaal zat er dit jaar in verband met COVID-19 niet in. Daarom was er een uitgebreid alternatief programma met zes online lezingen en bijna twintig excursies en veldworkshops in de buitenlucht verspreid door de hele provincie. De vogelexcursies bij uitstek waren Wad en Watervogels, Vogel(inventarisatie)excursie, (Roof)vogelexcursie, Vogels tellen voor de LiveAtlas (incl. Avimap) & Ganzen herkennen en tellen (incl. Avimap). Maar ook vele andere soortgroepen kwamen tijdens de excursies deze dag aanbod.

Lezingen nog te bekijken

De lezingen zijn zeer de moeite waard en zijn online voor iedereen nog terug te kijken. Zo vertellen bijvoorbeeld Romke Kleefstra (Sovon), Japke van Assen en Marijke Bekkema (Bureau Altenburg & Wymenga) over velduilen en veldmuizen: een uitzonderlijke match in het boerenland.

De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een jaarlijks initiatief van de provincie Friesland en wordt georganiseerd door de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en het Kollektivenberied Fryslân.