Foto: Eelke-Sybren Dijkstra

Ruiende Bergeenden in de Waddenzee

Traditioneel trekken in juli-augustus vrijwel alle West-Europese Bergeenden naar de Duitse Waddenzee om daar de vleugelrui door te brengen. Rond de eeuwwisseling ging het om 200.000 vogels.

Daarna namen de aantallen in de Duitse Waddenzee af. Maar in de Nederlandse Waddenzee groeiden de ruiconcentraties gestaag. Tussen Terschelling en de Friese Waddenkust ruien tegenwoordig enorme aantallen, een kwart van de West-Europese populatie.

De Bergeend is een belangrijke Natura 2000 soort waarvoor de Waddenzee van uitnemend belang is. Goede monitoring is niet mogelijk zonder de ruiconcentraties in de Nederlandse Waddenzee te tellen. Dat is dan ook een duidelijke aanbeveling in het rapport dat Norbert Kempf en Romke Kleefstra maakten voor de Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea (JMMB). Het rapport kun je hier downloaden.