Wespendief. Foto: Valentijn van Bergen

Roofvogelavond Friesland 4 november

Traditiegetrouw organiseren Sovon en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) een najaarsbijeenkomst voor de Friese vrijwilligers van beide verenigingen. Dit keer staat deze in het teken van roofvogels.

In Friesland is een groot aantal vrijwilligers actief met het inventariseren, beschermen en onderzoeken van roofvogels. In de nieuwe Takkeling, het tijdschrift van de Werkgroep Roofvogels Nederland, zijn daarover alleen al vijf artikeltjes te lezen. Op de Sovon/FFF-najaarsbijeenkomst zijn er een drietal lezingen. Valentijn van Bergen zal vertellen over de populatiestudie aan Wespendieven en Buizerds in Zuidoost-Friesland, waarbij men op grote schaal gebruik heeft gemaakt van wildcamera’s bij nesten. Dat heeft veel nieuwe inzichten gegevens over broedgedrag en –strategieën bij beide soorten. Ook bij Bruine Kiekendieven werden wildcamera’s geplaatst en dat leverde veel extra informatie over voedsel op. Lydia Barkema zal hierover een lezing verzorgen. De FFF organiseert al sinds haar oprichting in de jaren ’70 slaapplaatstellingen van vogels en coördinator Romke Kleefstra zet in een lezing de resultaten van slaapplaatstellingen van Blauwe Kiekendieven op een rij.

De Sovon/FFF-Najaarsbijeenkomst: drie lezingen, vier soorten, veel nieuwe, interessante kennis op basis van veldonderzoek door amateurs!

Zie hier de uitnodiging met het programma.

Zaal open + koffie: 19:15 uur. Aanvang programma: 19:45 uur.

Organisatie: Romke Kleefstra (romke.kleefstra@sovon.nl) en Jelle Postma (jelle.postma@sovon.nl)