Reuzenstern, onvolwassen vogel. Foto: Harvey van Diek

Reuzensterns nazomer 2018 nog laat aanwezig

De Reuzenstern is de grootste stern ter wereld. Noord-Europese vogels die via ons land trekken, worden op nazomerslaapplaatsen geteld. De Reuzenstern komt in augustus vooral voor rond de Friese IJsselmeerkust, de Randmeren, in het Lauwersmeergebied en delen van Noord-Holland en Zeeland.

Slaapplaats(telling)en

De soort slaapt vaak op eilandjes of slikplaten in of bij grote, visrijke wateren. Simultane slaapplaatstellingen zijn de beste manier om Reuzensterns te tellen. Overdag foerageren de vogels boven open water en leggen ze forse afstanden af.

Fraaie en late aantallen

De aantallen waren dit jaar vergelijkbaar met vorig jaar, met één belangrijke uitzondering. Normaliter levert de tweede telling, midden augustus, de hoogste aantallen op. Deze valt samen met de gebruikelijke doortrekpiek. Dit jaar waren de aantallen op de laatste telling, eind augustus (131 individuen, en mogelijk komen er nog gegevens binnen) vergelijkbaar met de tweede telling (132). Trokken de Reuzensterns later door of passeerden er meer via Nederland?

Friese IJsselmeerkust

De Friese IJsselmeerkust is altijd belangrijk voor Reuzensterns. Dit jaar werd de Steile Bank (35 exemplaren) bij wijze van uitzondering ingehaald door de Workumerwaard Zuid (39). Een aantal Friese tellers telde ook ’s ochtends op 3 september. Zij kwamen op een totaal van 118 sterns enkel aan de Friese IJsselmeerkust! Dit zijn uitzonderlijke aantallen zo laat in het seizoen. Hun verhaal kun je hier lezen.

Zelf tellen

Mocht je volgend jaar zelf Reuzensterns willen tellen in bijv. het Randmerengebied of het Lauwersmeer, neem dan even contact met ons op! Ondertussen is het wachten op Reuzensterns die blijven hangen en zelfs, ik durf het bijna niet te zeggen, gaan broeden ergens rond het IJsselmeer…

Paul van Els