De Geoorde Fuut in gloriedagen | Foto: Alex Huizenga

Resultaten BMP–Z in Twente in 2018 en 2019

Hoe is het de afgelopen twee jaar met onze bijzondere en zeldzame broedvogels in Twente gegaan? Wat zijn de belangrijkste stijgers en dalers qua aantallen? Met dit overzicht informeer ik je over de actuele ontwikkelingen. Helaas heb je dit overzicht vorig jaar van mij moeten missen. Dit kwam omdat bij Sovon druk is gesleuteld aan nieuwe software welke recent met enige vertraging beschikbaar is gekomen. Daarom lees je dit jaar zowel over de resultaten uit 2018 als uit 2019.

Door: Peter van den Akker

Dit overzicht heb ik kunnen maken dankzij de inspanningen van vele tientallen waarnemers die gegevens hebben ingestuurd/beschikbaar gesteld (heel veel dank hiervoor) via:

  • BMP (= Broedvogel Monitoring Project) waaronder telgebied Losser en Engbertsdijksvenen,
  • medewerkers van NM, Landschap Overijssel en SBB,
  • broedvogelkarteringen, in 2018 zijn verspreid over Twente diverse karteringen uitgevoerd op landgoed Twickel, landgoederen Enschede-zuid en Oost, Hof Espelo, Lonnekerberg en Oldenzaalse stuwwal,
  • het beekvogelproject van de Twentse Vogelwerkgroep,
  • www.waarneming.nl.

Lees het hele verslag in de PDF.