Reserveer alvast, 5 september Friese Vrijwilligersdag Natuur

Evenals vorig jaar organiseert Sovon, Zoogdiervereniging en de de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) de Friese Vrijwilligersdag Natuur. De dag vindt plaats op zaterdag 5 september in Earnewald. Vele (vrijwilligers)organisaties, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, het Kollektivenberied Fryslân en de provincie werken mee. Iedereen die betrokken is bij (vrijwillige) monitoring van natuur in Friesland is welkom!

In de Nederlandse/Friese natuur valt veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vast staat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Het programma wordt dit voorjaar samengesteld en bevat net als vorig jaar een keur aan lezingen, workshops, excursies en een informatiemarkt. Deelname (inclusief koffie/thee en lunch) is gratis, maar aanmelden is verplicht. In juni zal het definitieve programma bekend gemaakt worden en start de inschrijving. Waarnemers van Sovon die actief zijn in Friesland ontvangen t.z.t een uitnodiging. Hou de website met meer informatie in de gaten!