Foto: Koos Dansen & Sovon

Regionale verschillen Spreeuw - kijk mee!

Spreeuwen staan enerzijds bekend om hun synchrone uitvliegdatum: jonge Spreeuwen duiken vaak ineens massaal op. Toch zijn de regionale verschillen groot. Spreeuwen op Texel zijn halverwege mei nog druk bezig met het voeren van hun nestjongen, terwijl in Limburg en het midden van het land al volop zwermen met uitgevlogen Spreeuwen te zien zijn. Een interessant fenomeen, en iedereen kan helpen dit nog beter te registreren. Kijk mee!

Door Albert de Jong

Al in 1980 stelde Hugh Gallacher met hulp van waarnemers uit heel Nederland vast dat er best wat regionale verschillen zijn in het uitvliegmoment van Spreeuwen. In het noorden van het land waren ze dat jaar beduidend later dan in het zuidwesten (figuur 1). Het kaartje werd in 1981 geplaatst in het blaadje 't Vogelaartje van Vogelbescherming. 

Kijk mee

Het lijkt er sterk op op dat die regionale verschillen nog steeds te zien zijn. In Limburg en het midden van het land zijn al flinke zwermen jonge en volwassen Spreeuwen te zien halverwege mei. Terwijl een zoekactie op Texel in het weekend van 17 mei slechts drie juvenielen en heel veel nestvoerende Spreeuwen opleverde. Daar was het 'synchrone' uitvliegmoment duidelijk nog niet geweest. Om zulke verschillen beter in kaart te brengen en om de uitvliegpiek vast te stellen, hebben we een app en online invoer gemaakt. Elke telling van een groepje foeragerende Spreeuwen is welkom, ook als het alleen nog maar om adulten gaat. Want daarmee stellen we ook wat vast: namelijk dat er nog geen uitgevlogen jongen rondlopen. 

Met de tellingen van de spreeuwenapp (en online invoer) kunnen we prima registreren wat er in in 2014 gebeurt. Kijk mee, gebruik de app of website!