Regionale tijdschriften: bedankt

Kleine greep uit de regionale tijdschriften die de laatste weken bij ons binnenkwamen. Een mooie staalkaart van het vogels kijken en tellen in Nederland.

Er bestaat een grote variatie qua inhoud en vormgeving. Sommige bladen beperken zich tot de weergave van lokale gebeurtenissen, excursies enzovoort. In andere bladen staan uitwerkingen van eigen onderzoek, soms van een niveau dat in een landelijk blad als Limosa niet zou misstaan. De vormgeving varieert van eenvoudig tot adembenemend.

Alle tijdschriften die we opgestuurd krijgen, verdwijnen eerst in de postmap. Ze worden gescreend op artikelen die voor het werk van de Sovon-staf van belang kunnen zijn. Zulke artikelen worden gerubriceerd opgenomen in ons bibliotheeksysteem. En daarna gaan de bladen in opbergcassettes. 

We zijn dus blij met alle regionale tijdschriften die we krijgen. We gebruiken ze bijvoorbeeld bij het samenstellen van de jaarlijkse monitoringrapporten over broedvogels of watervogels. Hartelijk dank dus, en: graag blijven opsturen!