Regionale broedvogelkaarten online

Ben je benieuwd naar wat er al aan broedvogels in kaart is gebracht voor de Vogelatlas? Je kunt de voorlopige resultaten per werkgebied, district of provincie bekijken. We actualiseren de kaarten iedere week.

De verspreidingskaarten geven een eerste indruk welke soorten, in welke aantallen waar zijn geteld tijdens het lopende atlasproject. In één oogopslag kun je de gegevens vergelijken met die uit de periode 1998 - 2000. Ook is goed te zien van welke soorten nog waarnemingen verwacht mogen worden of de broedcodes nog opgeschroefd kunnen worden. Een mooie aanleiding om de Atlas in het laatste broedseizoen een extra BOEST te geven.

Laatste puzzelstukjes

Langzaam ontstaat er een steeds completer beeld van alle vogels in Nederland. Toch zijn er nog best wat ontbrekende puzzelstukjes: regio's waar vacante atlasblokken liggen. Het komende broedseizoen (vanaf 1 april) kun je aan de slag in zo'n vacant blok, wellicht samen met wat andere tellers die je kent. Je puzzelt mee voor een totaaloverzicht van vogels in Nederland, op basis waarvan soorten en gebieden beschermd kunnen worden.