Foto: Harvey van Diek

Recordaantal broedende IJsvogels in 2016?

De voortekenen waren er: 2016 zou een recordjaar voor de IJsvogel worden. Geholpen door de reeks (zeer) zachte winters vanaf 2013/14 zat de soort de afgelopen jaren in de lift tot naar schatting 900-1000 paren in 2015. De winter 2015/16 was opnieuw zacht en ging zelfs de boeken in als de op één na zachtste sinds het begin van de metingen in 1706. Hoge verwachtingen dus!

Daarbij komt nog dat het broedseizoen van 2015 succesvol was, in ieder geval regionaal, en er veel jongen uitgevlogen zullen zijn. Zo had in 2015 39% van de 51 paren die goed gevolgd zijn in de regio Gooi en Vechtstreek een derde broedsel en werd hier zelfs een vierde broedsel gemeld (J. Harder).

Wisselende indrukken

De eerste indrukken kort na het broedseizoen van 2016 zijn echter wisselend. Op een totaal van 66 telgebieden in het land waar de soort in 2015 en/of 2016 voorkwam en waarvan de resultaten van 2016 nu al beschikbaar zijn groeide de populatie van 175 territoria (2015) naar 180 paren (2016). De meest opvallende groei is gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek waar in 2015 73 paren werden geregistreerd vergelijkbaar met het eerdere topjaar 2008) en nu minimaal 84 (J. Harder). Daar tegenover staat bijvoorbeeld een lichte afname in 23 (veel kleinere) BMP-telgebieden. De eerste indrukken laten ook in Twente, waar in 2015 78 paren werden gevonden, een kleine daling van het aantal zien (B. Hulsebos, Peter van den Akker). Het is dus de vraag of de groei heeft doorgezet en de populatie voor het eerst echt boven de 1000 paren uit is gekomen.

Figuur 1. Populatie-ontwikkeling IJsvogelparen 1975-2016 (2016 laatste schatting).

Telgegevens en nieuwe tellers welkom!

Heb je nog gegevens van 2016 liggen geef die dan s.v.p. zo snel mogelijk door op sovon.nl. En tel je met enige regelmaat (territoriale) IJsvogels in een gebied, bijvoorbeeld een traject langs een beek, een rivieroever of een zandafgraving of lijkt u dat leuk om te doen overweeg dan eens om jaarlijks een telgebied op de soort te onderzoeken (BMP-Z). Zie voor meer informatie ook de ‘telrichtlijnen’ op sovon.nl/nl/ijsvogel