Boven viswater biddende IJsvogel. Foto: Harvey van Diek.

Record aantallen IJsvogels

De winter stelde tot nu toe nog weinig voor. IJsvogels zullen nog niet in de problemen gekomen zijn. Dat is te merken: ze zijn momenteel opvallend algemeen.

Dat bleek bijvoorbeeld bij de afgelopen watervogeltelling van half december. Het viel de tellers op en dus ook de mensen die de stroom gegevens binnen zien komen. Michel Klemann: "Volgens mij een absoluut record voor december. Veel teltrajecten met meerdere IJsvogels!"

Het heeft natuurlijk van doen met het bijzondere jaar dat bijna voorbij is. Een extreem zachte winter gevolgd door een warm voorjaar, dat uitnodigde tot vroege broedsels en bovendien verschillende broedsels binnen een seizoen mogelijk maakte. En daarna tot nu toe, half december, geen spoor van winterweer.

Enkele citaten uit een persbericht van de zeer actieve IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechstreek, onder bezielende leiding van Jelle Harder:

Boven verwachting

"In maart 2014 waren er de eerste tekenen. Na de op één na zachtste winter sinds 1706, waren er opvallend meer ijsvogels bij de broedplaatsen dan de laatste twee jaar. Een snelle eerste telling in maart door de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek voorspelde dat het aantal paartjes mogelijk zou stijgen van 11 naar 25 paar.
Die verwachting is uitgekomen en zelfs veel hoger dan gedacht. Niet minder dan 41 paar ijsvogels zijn in het Gooi, de Vechtstreek en de Westelijke Eempolder in 2014 vastgesteld als broedvogel. Alleen in 2007 (51) en 2008 (71) waren er meer broedgevallen. Een verhoging met 373% ten opzichte van de 11 paar uit 2013. De zeer zachte winter is daarmee van grote waarde geweest voor de ijsvogelstand in de regio.

Prima broedresultaten

Voorspeld werd ook dat door het gunstige winterklimaat veel ijsvogels eerder tot broeden zouden komen. Daardoor was de kans groot dat veel ijsvogels niet twee, maar hopelijk drie broedsels konden grootbrengen. Ook die voorspelling is uitgekomen.
Uit het onderzoek van de IJsvogelwerkgroep blijkt dat van de 41 broedparen 74% ook een derde broedsel heeft gemaakt. Dat is veel meer dan gemiddeld.
Een rekensom over het aantal jonge ijsvogels dat in de regio geboren kan zijn, levert een getal op van ruim 600 jonge ijsvogels. Niet verwonderlijk dus dat deze bijzondere vogel nu weer op veel plaatsen te zien is."

Lees hier het volledige persbericht.