IJsvogels zijn erg schaars deze winter als gevolg van de koudeperiode aan het einde van de vorige winter. Foto: Harvey van Diek

PTT-telling, de eerste resultaten

Aardig wat Kneuen, Barsijzen en Kepen deze winter. Maar juist erg weinig IJsvogels, Zwartkoppen en Tjiftjaffen. Dat beeld komt naar voren uit 567 PTT-tellingen die al werden ingeleverd. Een robuuste steekproef, waar we de tellers dankbaar voor zijn. Zaadeters hebben een prima winter, maar wintergevoelige soorten zijn met een loep te zoeken. Waarom, want we hebben toch een zachte winter?

Er zullen nog wel tientallen lijstjes binnenkomen. Maar de ervaring leert dat aan het beeld dat coördinator Willem van Manen in de nieuwsbrief beschrijft vrijwel niks meer verandert. De vraag of de forse aantallen Kepen die in het najaar werden gemeld zijn blijven hangen, kunnen we met een stellig 'ja' beantwoorden! Kennelijk heeft de overvloedige beukenmast ze aan de grond gehouden. Ook andere zaadeters, zoals de Kneu en Vink, werden meer dan in de afgelopen vier winters geteld. Barmsijzen zijn niet alomtegenwoordig, maar ook hun aantallen vallen op. 

Weinig insecteneters en IJsvogels

Overwinterende Tjiftjaffen en Zwartkoppen zijn met een loep te zoeken. Dat zijn overwegend insecteneters, hoewel winterse Zwartkoppen ook profiteren van zonnebloempitten en vetstaven in tuinen. Tot nu toe hebben we te maken met een zachte winter. Waarom zijn er dan toch zo weinig? Dat heeft alles te maken met de lage temperaturen aan het einde van de vorige winter, waarin deze soorten waarschijnlijk veelvuldig het loodje legden. Koude in de winter is een goede voorspeller voor lage aantallen in de opeenvolgende winter (in dit artikel meer details). Idem dito voor de IJsvogel, waarvan al in het broedseizoen een enorme aantalsdaling bleek. Een IJsvogel, kom er nu nog maar eens om! 

Voor vogelaars die nog lang niet uitgeteld zijn

Vogelaars die PTT een leuke telling vinden, maar na december nog lang niet uitgeteld zijn: LiveAtlas is een leuke, laagdrempelige manier van het in beeld brengen van jaarpatronen bij vogels. Interesse? Kijk dan op deze pagina.