Appelvink man. De fikse doortrek van dit najaar leverde volgens de PTT-telling geen extra overwinteraars op. Foto: Harvey van Diek

PTT-telling, de eerste resultaten

De PTT-telperiode is al weer even voorbij en de eerste resultaten zijn op een rij gezet. Zoals verwacht werden er veel barmsijzen gezien. Wellicht anders dan verwacht waren de aantallen Appelvinken niet bijzonder hoog en die van de Merel en Groenling niet zorgelijk laag.

Op basis van de gegevens van 536 al ingevoerde PTT-tellingen (en dus 10.720 telpunten!) zette coördinator Willem van Manen al wat resultaten op een rij in een nieuwsbrief. We zijn blij dat zoveel waarnemers hun route weer hebben geteld.

Veel barmsijzen

De invasie van barmsijzen die afgelopen najaar Europa aandeed is ook midden in de winter nog goed te merken, zo blijkt uit de tellingen. Er werden er 1731 ingevoerd tijdens het telwerk en dat is een forse uitschieter ten opzichte van de afgelopen winters. Het gaat vermoedelijk grotendeels om Grote Barmsijzen, hoewel de determinatie van barmsijzen op ondersoortniveau erg lastig is en veel vogels, zelfs in de hand, ongedetermineerd blijven. In ieder geval barmsijzen dus!

Appelvinken

Als vogelaar ga je natuurlijk met verwachtingen op pad. Zo zou je na de invasie van Appelvinken dit najaar verwachten dat die meer geteld zouden worden. Dat blijkt niet het geval. Vermoedelijk zijn de Appelvinken die dit najaar vooral langs de kust trokken niet blijven hangen, maar doorgeschoten naar Engeland of verder zuidelijk.

Merels en Groenlingen, effect van ziektes?

Ook min of meer tegen de verwachting in waren de aantallen Merels en Groenlingen. De aantallen Merels kwamen op 80% van vorig jaar uit en van een heel duidelijk signaal dat het Usutuvirus op grote schaal doorwerkt, is dus geen sprake.

Datzelfde geldt voor de Groenling, die de voorgaande winters een duidelijk afname liet zien. In 2017 zijn weer meer Groenlingen gezien, en de het gemiddelde per route ligt nu zelfs boven dat van 2015. Er is dus nog geen duidelijk effect van sterfte door de ziekte Het Geel (trichomas) zichtbaar in deze PTT-telling.