Foto: Arjan Boele

PTT in de startblokken

Op 15 december start het oudste telproject van Sovon, de punt-transect-telling (PTT) weer.

Jaarlijks worden een dikke 400 routes geteld, maar meer routes maken de indexen betrouwbaarder.

Gaatje?

Heb je nog een gaatje om iets te tellen tussen 15 december en 1 januari, kijk dan voor een vacante route bij je in de buurt. De PTT-telling is een ideale manier om na de Kerst met de fiets van de overtollige kilo's af te komen. Dit zijn de uitgangspunten van de telling:

  • Telroute met 20 vaste telpunten
  • Precies vijf minuten tellen per punt
  • Alle vogels tellen, ook voorbijvliegende

Is er een route in jouw omgeving?

Claim een route en meld je aan.