Caspar Hallmann

Promotie Caspar Hallmann

Op 12 november promoveerde Caspar Hallmann cum laude aan de Radboud universiteit met zijn proefschrift ‘A tragedy of the common. Wild bird and insect decline in the current era.’ Zijn onderzoek naar de achteruitgang van insecten heeft wereldwijd een grote impact gehad.

In 2014 publiceerde Hallmann, samen met onderzoekers van Sovon en biologen van de Radboud Universiteit een geruchtmakend artikel in Nature over de invloed van bestrijdingsmiddelen op vogels. Uit een analyse van gedetailleerde gegevens over milieufactoren en BMP-trends van vogels in het boerenland bleek dat insectenetende vogels sterker achteruit gaan in gebieden met hoge concentraties neonicotinoïden in het oppervlaktewater. Mede naar aanleiding van dit onderzoek werd in 2016 het gebruik van het 'bijengif' imidacloprid in de gesloten tuinbouw voorlopig verboden.

Insectensterfte

Drie jaar later zorgde een publicatie in PlosOne voor nog meer ophef. Samen met onder andere Eelke Jongejans, Hans de Kroon en Duitse co-auteurs toonde Hallmann aan dat de insectenaantallen in Duitse natuurreservaten vanaf 1989 met bijna 75 procent zijn afgenomen. Het artikel sloeg in als een bom en is door media in vele landen geciteerd. Onder meer in ons land heeft het geleid tot hoopgevende ontwikkelingen om het tij voor de biodiversiteit te keren. Ook in het Verenigd Koninkrijk deed het onderzoek veel stof opwaaien. De RSPB, de Britse Vogelbescherming, kende Hallmann daarvoor de Conservation Science Award toe.

Caspar werkte eerder voor Sovon en kent de grote waarde van data die door onze waarnemers worden verzameld. Sovon-onderzoeker Ruud Foppen is als een van zijn promotors dan ook trots en blij met deze mooie prestatie waarbij Sovon-gegevens hebben bijgedragen aan belangwekkende wetenschappelijke studies.