Zoogdiervereniging

Projectleider Zoogdiervereniging gezocht

De Zoogdiervereniging is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van, en het onderzoek naar inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. De vereniging en het daaraan gelieerde professionele Bureau vormen hét kenniscentrum over de in het wild levende Nederlandse zoogdieren. Dit doen wij door activiteiten te ontplooien op het gebied van monitoring, gebiedsinventarisaties, verspreidingsonderzoek, ecologisch onderzoek, beheer- en beleidsadvisering en voorlichting.

In verband met de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

 • Projectleider (m/v)
 • (32 uur per week; 0,8 fte)

Functieomschrijving

De projectleider is verantwoordelijk voor het leiden, zelfstandig uitvoeren en het (verder) ontwikkelen van projecten en onderzoeken en rapporteert rechtstreeks aan de teamleider. Het betreft onderzoek- en adviesprojecten op het gebied van zoogdierstudie en zoogdierbescherming. Naast het onderhouden en opbouwen van een netwerk, zijn strategische ontwikkeling en uitbreiding van het werkveld belangrijke taken. De

projectleider die wij zoeken richt zich op alle groepen zoogdieren waar wij aan werken, zoals vleermuizen, knaagdieren, roofdieren en hoefdieren.

Hoofdtaken

 • voert acquisitie uit voor projecten, stelt projectvoorstellen en offertes op
 • fungeert als opdrachtnemer, maakt resultaatafspraken met opdrachtgevers en legt aan hen verantwoording af over de uitvoering van projecten
 • is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering van projecten binnen de geldende kwaliteitskaders
 • is verantwoordelijk voor het budgetbeheer van zijn/haar projecten
 • signaleert factoren die de continuïteit en/of kwaliteit van projecten bedreigen bij de teamleider en onderneemt actie ter beheersing van risico’s
 • voert analyses uit en stelt rapportages op
 • stuurt projectmedewerkers aan en is verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen projectteams

We zoeken iemand

 • met minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van projectmanagement en -acquisitie
 • met academisch werk- en denkniveau, met uitgebreide kennis van de ecologie van de Nederlandse zoogdiersoorten en hun leefgebieden en gerelateerde wetgeving, of de ambitie deze kennis snel eigen te maken
 • met goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)
 • met een relevant netwerk en de vaardigheden om opdrachten te verwerven
 • die gemotiveerd is om samen met de collega’s verder te bouwen aan een professionele organisatie die zich inzet voor de optimale bescherming van de zoogdieren van Nederland

We bieden

 • een aanstelling voor een jaar bij het Bureau van de Zoogdiervereniging (formeel Steunstichting VZZ), met zicht op verlenging
 • een salaris conform schaal 10 van het Bureau van de Zoogdiervereniging, met een maximum bruto-salaris van € 3.759,62 bij een voltijds aanstelling (40 uur/week)
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • een uitdagende en stimulerende werkplek bij een organisatie met een zeer gedreven achterban van circa 2000 leden en vele vrijwilligers die onder andere gegevens over zoogdieren verzamelen
 • kansen voor intensieve samenwerking met RAVON en FLORON, maar ook met andere natuurorganisaties, zoals de VOFF, Natuurplaza en Soortenbescherming Nederland
 • een werkplek op de campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen (Natuurplaza)

Reageren

Reacties met curriculum vitae moeten uiterlijk 21 september 2014 binnen zijn bij het Bureau van de Zoogdiervereniging, t.a.v. de Personeelsadministratie, Postbus 6531,

6503 GA Nijmegen of per e-mail via secretariaat@zoogdiervereniging.nl, o.v.v. ‘Vacature Projectleider’. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met

teamleiders Stefan Vreugdenhil (06-17490522) of Hans Hollander (06-37384467). De sollicitatiegesprekken zijn voorzien op 29 en 30 september.

Meer informatie over (het Bureau van) de Zoogdiervereniging vindt u op www.zoogdiervereniging.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.