Privacyverklaring van Sovon geactualiseerd

We hebben de privacyverklaring van Sovon op 1 juni 2019 iets aangepast. De tekst is hier en daar wat verduidelijkt en er zijn enkele dubbelingen verwijderd. Daarmee hopen we de leesbaarheid te hebben bevorderd.

Verder is concreet aangegeven hoe men een klacht kan indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, de autoriteit die er op toeziet dat organisaties zich houden aan de privacyregels.

Het privacybeleid van Sovon blijft onveranderd strikt. Sovon zal persoonsgegevens van waarnemers, leden en websitebezoekers in beginsel nooit delen met derden. Alleen ‘verwerkers’ zoals postbezorgers mogen persoonsgegevens tijdelijk en alleen voor dat doel onder zich hebben.

De privacyverklaring is raadpleegbaar via https://www.sovon.nl/content/privacyverklaring. Heb je een vraag over ons privacybeleid? Stel deze aan privacymedewerker@sovon.nl.