Jonge Zwarte Ooievaar. Foto Hub Crommentuyn (waarneming.nl)

Prima tijd voor Zwarte Ooievaars

Om Zwarte Ooievaars te zien is augustus de beste maand. In deze tijd trekken zowel jonge als oude vogels door.

In veel gevallen gaat het om overvliegende vogels. Trektellers registreren in deze maand een piek in de doortrek, zo blijkt uit de gegevens op trektellen.nl. De kansen om Zwarte Ooievaars te zien zijn redelijk verdeeld over het hele land, met een licht overwicht voor de kuststrook en de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland. Zie bijvoorbeeld de meldingen van de afgelopen twee jaren op waarneming.nl. Pleisteraars zoeken vooral vennen en duinplassen op, maar houden zich soms ook in open boerenland op.

Het aantal waarnemingen in Nederland nam de afgelopen tientallen jaren sterk toe. Hoewel wat vertekend door bijv. intensiever trektellen, is een toename onmiskenbaar. De Zwarte Ooievaar doet het als broedvogel in veel landen goed, met in Duitsland een groeiende broedpopulatie die inmiddels 500 paren telt en in Wallonië (België) 90 paren. Geringde vogels die bij ons opdoken waren veelal afkomstig uit Midden-Europa, o.a. Tsjechië.