Casper Hallmann heeft de Conservation Science Award ontvangen voor zijn artikel over de sterke afname van insectenaantallen

Prestigieuze Britse prijs voor Caspar Hallmann

Caspar Hallmann, medewerker van Sovon en de Radboud Universiteit, heeft gisteren een prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen van de RSPB, de Britse Vogelbescherming. Hij kreeg deze prijs, de Conservation Science Award, voor de grote impact van zijn wetenschappelijke publicatie over de enorme achteruitgang van insecten in Duitse natuurgebieden. Hallmann nam de prijs op donderdagavond 5 juli in Cambridge in ontvangst.

Hallmann publiceerde het artikel ‘More than 75% decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas' samen met collega’s van de universiteit en Duitse onderzoekers in het gerenommeerde tijdschrift PlosOne. De onderzoekers toonden daarin aan dat de insectenpopulatie massaal afnam.

Impact

Het artikel sloeg in als een bom en is door media in vele landen geciteerd. Onder meer in ons land heeft het geleid tot hoopgevende ontwikkelingen om het tij voor de biodiversiteit te keren. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk deed het veel stof opwaaien.

De jury oordeelde dat het artikel van groot belang is voor het werk van de RSPB, o.a. het onder de aandacht brengen van de negatieve effecten van het gebruik van pesticiden en de intensivering van de landbouw op vogels. ‘Met de grote aandacht die de globale afname van insecten heeft gekregen van wetenschappers, politici en het algemene publiek, heeft Caspar’s paper, door deze afname vast te leggen, een goed getimede en belangrijke rol gespeeld’, aldus David W. Gibbons, directeur van het RSPB Centre for Conservation Science.

Ook in Nederland

Bij de uitreiking gisteravond in het David Attenborough building op de campus van de Universiteit van Cambridge hield Caspar een mooi verhaal. Hij ging in op de resultaten van het bekroonde artikel, en vertelde over het eerder gepubliceerde verhaal over de relatie tussen de aanwezigheid van het insecticide imidacloprid in het Nederlandse oppervlaktewater en de lokale vogelstand en de recente aanwijzingen dat ook in Nederlandse natuurgebieden veel groepen insecten hard zijn achteruitgegaan.

We feliciteren Caspar van harte met deze prachtige prijs!