Jacob Walters met voor ringonderzoek gevangen kleine plevier; een van zijn studie-objecten. Foto: Fred Norheim.

Presentatie boek over Jacob Walters

Het boek over vogelonderzoeker Jacob Walters is af. Het is 536 pagina's dik en ruim 2,5 kilo zwaar!

We hebben al een keer eerder aandacht geschonken aan deze biografie van een bijzondere ornitholoog. Enkele voorbeeldpagina's laten zien hoe het boek gaat uitzien. Meer over Walters in deze in Limosa verschenen bijdrage.

In eigen beheer

Het boek is geschreven door de Amsterdamse vogelaar Martin Melchers, die Walters als zijn leermeester beschouwt. De dikke turf wordt uitgegeven in eigen beheer en dat kende vervelende hobbels. De beoogde drukker ging failliet, zodat in allerijl een nieuwe moest worden gezocht. Het boek wordt daardoor helaas een tientje duurder (€ 49,50 excl. verzendkosten).

Boekpresentatie

De presentatie van het boek vindt plaats op 28 oktober in Amsterdam in café/restaurant 'Bij Marjan' (Australiëhavenweg 112, 1046 BR Amsterdam, 020-6145222, met openbaar vervoer goed te bereiken). De ontvangst is om 16.00 u, om 16.30 houdt Martin Melchers een korte inleiding en biedt het eerste exemplaar aan. Belangstellenden zijn van harte welkom, maar meld u even aan (mailadres hieronder). De bijeenkomst eindigt rond 18.00 u.

Boek afhalen

Wie het boek besteld heeft (denk om de veranderde prijs!) of anderszins wil aanschaffen, kan dat het beste op 28 oktober doen. Voor verzending wordt 10 euro extra gerekend. Graag voor 23 oktober laten weten met hoeveel personen u naar de presentatie komt, dit in verband met hapjes en drankjes. Mail naar martmelchers@gmail.com Dit is ook het adres om door te geven wanneer u het boek besteld hebt maar verhinderd bent (of bel 020-660925).