Porseleinhoentjes tellen

Zo langzamerhand worden op meer plekken Porseleinhoentjes gehoord. Het zijn er nog niet veel en ze lijken daarom wat later te arriveren dit jaar. Maar dit is de periode waarin de aankomst piekt van deze soort.

Als het half april is geweest, en het is echt donker geworden, dan kan het in moerasgebieden ineens te horen zijn: 'wiép.. wiép.. wiép'! Hard en langdurig hoor je de 'zweepslag' van het Porseleinhoen. Een ral die misschien nét terug is gekeerd uit tropisch Afrika. Als nachttrekker is hij zelfs in de lucht, trekkend naar de broedgebieden, te horen.

Alle (zeldzame) rallen tellen

Soms is het er maar één, het jaar daarop kunnen het er zomaar vijftien zijn. Het lijkt wel dat als een gebied echt heel geschikt is, de vogels elkaar 'uit de lucht roepen' met hun harde zweepslag. Het Porseleinhoen is niet de enige rallensoort van ons land. Meerkoet en Waterhoen en uiteraard Waterral zijn ook echte rallen. Van zeldzamere orde kennen we, naast het Porseleinhoen, het Kleinst en Klein Waterhoen.

Tijdens de tellingen die we landelijk organiseren focussen we alleen op deze drie zeldzame soorten. Als ‘meelift-soort’ is het fijn als je een eventueel aanwezige Roerdomp ook in kaart brengt.

Kleinst Waterhoen, een heel bijzonder geval

In 2019 hadden we van het Kleinst Waterhoen een topjaar met meer dan 30 territoria. De meeste vogels werden in de Groninger veengordel gehoord, waaronder De Onlanden, het Zuidlaardermeergebied en ’t Roegwold vallen. Of 2020 weer een bijzonder jaar wordt voor deze kleinste van de Europese rallen moeten we nog zien. Helaas lijkt het Europese kerngebied voor deze soort, het Spaanse nationaal park Doñana, net als in 2019 weinig water te bevatten. Er lijkt een verband te liggen tussen de plotselinge opkomst van deze soorten in Noord-Spanje, Frankrijk en Nederland en de droogte in dit Andalusische natuurpark.

Meedoen

De eerste simultaantelling van het jaar is in het weekend van 24-26 april. Lijkt het je leuk om dit jaar in de avonden specifiek op pad te gaan voor rallen, dan kun je je aanmelden voor een telgebied

Mensen die een telgebied tellen op BMP-Alle soorten of BMP-Bijzondere soorten doen automatisch mee met het inventariseren van rallen en hoeven hun gebied niet ook nog aan te melden als rallen-telgebied.