Pijlstaarten langs Westkapelle. Foto: Arjan Boele

Pijlstaarten snellen naar zuid

Afgelopen zondag werden er ruim 6000 langsvliegende Pijlstaarten geteld. Op telpost Den Oever vloog een nieuw Nederlands record langs: 3664 exemplaren. Blijkbaar volgden de vogels de kustlijn, want op Westkapelle werden die dag 2294 exemplaren geteld. 

Vanaf de twee telposten waren fraaie groepen Pijlstaarten te zien. Op Westkapelle werd er zelfs een groep van 420 exemplaren geteld. Het vluchtbeeld is karakteristiek: Pijlstaarten zijn pijlsnelle, 'puntige' eenden die in langgerekte groepen vliegen. Nooit eerder werden zulke hoge aantallen op een telpost waargenomen. Ook in het binnenland werden verschillende trekgroepjes genoteerd. De Pijlstaarten snelden naar zuid: ook langs de kust van België en Frankrijk werden honderden exemplaren geteld.

Aantalsverloop 

De eerste Pijlstaarten komen in augustus-september aan in ons land. Van deze vogels blijven de meeste in de Waddenzee hangen. Pijlstaarten trekken in de maanden oktober en november nog eens gepiekt door. Met name over het midden van het land worden dan wel flinke aantallen gemeld. Een belangrijk deel van deze trekkers vliegt verder naar West-Afrika. De forse aantallen langs de kust moeten ergens vandaan komen. Zijn het vogels die gepleisterd hebben op de Wadden? Noordoostelijk van Den Oever zijn ze namelijk niet gezien.