Pijlstaart man en vrouw. Foto: Fred Hustings

Pijlstaarten onderweg

De fraaie Pijlstaart is half maart door het hele land te zien. Niet alleen in Wadden- en Deltagebied, waar het merendeel bij ons overwintert, maar ook op ondiepe plasjes in het binnenland.

De aantallen overwinteraars in Europa, enkele tienduizenden, vallen in het niet bij het half miljoen dat de winter in de Sahel (Afrika) doorbrengt. Daar is inmiddels de grote uittocht begonnen, waarbij overigens het merendeel van de Pijlstaarten ons land oostelijk passeert. Op weg naar de Noord-Europese en Russische broedgebieden, een tocht van meer dan 10.000 km.

Slechts enkele paartjes blijven in ons land hangen om te broeden. In de afgelopen halve eeuw hebben er in de beste jaren misschien enkele tientallen paartjes in ons land genesteld. Dat halen we tegenwoordig niet meer, in recente jaren ging het om enkele paren tot hooguit een tiental.