Foto: www.natuurkieker.nl

Piepende Ransuilen gevraagd

Uitgevlogen jonge Ranuilen maken een onmiskenbaar geluid: een klaaglijke piep die eindeloos herhaald kan worden.

Als zo'n vogel in je tuin zit, denk je er misschien anders over, maar vogelaars worden in het algemeen blij van zo'n piepgeluid. Het geeft immers aan dat er ter plekke Ransuilen gebroed hebben en ook nog succesvol waren.

En dat begint een steeds zeldzamer fenomeen te worden. Deze uil is in een kwart eeuw tijd met 80% afgenomen, zoals uit de monitoringggevens blijkt. De afname was het hevigst op de hoge gronden, waar de Ransuil een normale bosvogel was maar inmiddels uit de grote bossen verdwenen is. Tegenwoodig zullen de meeste Ransuilen naar verwachting in de lage delen van het land nestelen. Of dat klopt, weten we wanneer het onderzoek voor de Vogelatlas afgerond is.

De waarnemingen tot nu toe wijzen op een geringe jongenproductie dit jaar. Dit zou sporen met berichten over een lage veldmuizenstand en, bijvoorbeeld, relatief veel buizerdparen die vanwege de voedselsituatie niet tot broeden zijn overgegaan. Maar misschien zijn de vogels dit jaar, met zijn koude voorjaar, ook wel laat tot broeden overgegaan. In dat geval is het zeurende piepje de komende weken misschien weer vaker te horen. Een goede reden voor een fietstocht op mooie zomeravonden.

Mooie foto's op de website van Natuurkieker