Paapje verder achteruit

Paapje en andere soorten verder achteruit

Een groot deel van de Noordzeekuststrook is inmiddels geteld. De achteruitgang van het Paapje lijkt zich hier doorgezet te hebben. Ook andere soorten zijn op hun retour. 

Op de resultatenpagina's* van vogelatlas.nl zijn de voorlopige gegevens van vogelsoorten te bekijken. Die van het Paapje laat zien dat er nauwelijks waarnemingen zijn aan de Noordzeekust.

Kramsvogel

Als broedvogel is de Kramsvogel op zijn retour. In de jaren  ’70 koloniseerde deze lijsterachtige vanuit Zuid-Limburg een deel van ons land.  Tot op heden is de soort maar in negen atlasblokken geregistreerd en is de kaart opvallend leeg. Hij lijkt even snel weer te verdwijnen als ie gekomen is. 

Fazant

De Fazant heeft het verloren gegane terrein op de Veluwe en in de Flevopolder niet terug veroverd volgens de voorlopige atlaskaart. Ook vanuit het veld horen we geluiden dat het de Fazant achteruit gaat. 

 

*De gepresenteerde gegevens op de Resultatenpagina’s zijn nog niet gecontroleerd en gevalideerd en kunnen dus nog fouten bevatten