Overwinterende Lepelbekstrandlopers

Op Sonadia-eiland Bangladesh blijkt zo'n 10% van de wereldpopulatie Lepelbekstrandlopers te overwinteren.

Het eiland biedt daarnaast plaats aan vele andere steltlopers. Vanaf 2009 is eraan gewerkt om het vangen van steltlopers op het eiland terug te dringen o.a. door de bewoners te trainen in andere, meer duurzame methoden om in hun levensonderhoud te voorzien en ze hiervoor de middelen te leveren. Dit blijkt te werken.

Sonadia-eiland is nu erkend als de twintigste IBA van Bangladesh.

Lees meer bij Birdlife International.