Overijsselse Vogelaarsdag op 7 november 2015

De Overijsselse vogelaarsdag wordt georganiseerd in paviljoen De Oase, Drontermeerdijk 13 in Dronten. Vanaf 9.30 uur staat de koffie en koek klaar. Het programma eindigt om 16.00 uur. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en er zijn nog heel wat zitplaatsen over.

Programma

Naast presentaties over vogels in voornamelijk West-Overijssel wordt het boek Vogels van Overijssel gepresenteerd. Tussen de middag is er gelegenheid voor bezoek aan standjes van verschillende organisaties en/of het maken van een wandeling langs het Drontermeer. Het volledige programma ontvangt u na aanmelding.

De toegang is vrij, inclusief koffie/ thee en een lunch.

Aanmelding

Graag individueel aanmelden vóór 24 oktober via e-mailadres: vwgkampen@gmail.com

(De inschrijving zal plaats vinden op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van 150 personen wordt u op een reservelijst geplaatst).
Bij aanmelding vermelden:
Naam, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie/ vereniging.