Opvangcentra voor vogels bundelen de krachten

De opvangcentra in ons land hebben kort geleden een stichting opgericht. Er zijn 30 opvangcentra verspreid over het land.

Deze centra nemen naast vogels, vaak ook andere dieren op. Geen honden en katten, want dat is een tak van de overheid; een taak die veelal door asiels wordt uitgevoerd.
De vogelopvangcentra fungeren niet als asiel, maar zijn vooral bedoeld om de binnengebrachte gewonde, zieke of ouderloze dieren na volledig herstel weer los te laten. Het aantal vogels, dat bij de centra wordt gebracht en weer wordt vrijgelaten neemt nog elk jaar toe.
Naast allerlei praktische vraagstukken, die zich voordoen bij de opvang van vogels, is het draaiende houden van de centra in zakelijk en financieel opzicht een probleem.

De kennis, die nodig is bij de opvang van vogels is eigenlijk over alle centra verspreid. Sommige centra hebben veel ervaring bij de opvang van b.v. roofvogels, anderen bij uilen en derden bij watervogels. De stichting wil daarom die verspreide kennis bij de verschillende centra bundelen.
Bijna alle centra spelen bovendien een rol bij natuureducatie, het bieden van stageplaatsen en re-integratie van mensen, die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Ook uitwisseling van kennis op dit terrein is wenselijk.

Natuurlijk zal de stichting zich ook inzetten om de financiële basis voor de verschillende centra beter te maken. Het draaiende houden van een verantwoorde opvang van vogels kost immers geld. De meeste opvangcentra ontberen overheidssubsidie. De stichting, als vertegenwoordiger van de verschillende centra, zal commercieel en ook anderszins een aantrekkelijker zakenpartner zijn, dan het individuele opvangcentrum. De stichting zorgt voor verdeling van de te ontvangen sponsorgelden.
Alle centra blijven overigens volledig zelfstandig opereren.

Nadere informatie over de stichting bij de secretaris:
Sylvia Boogh,
Zwarteweg 1,
1759 LD Callantsoog
tel. 0223 642025 of 06 15838880
mail: secretaris@bvvn.nl

of bij de voorzitter:
Gerard Glas,
Jac.P. Thijsse park 77,
1411 XK Naarden
tel. 035 6946988
mail: voorzitter@bvvn.nl

Website www.bvvn.nl