Grote Zilverreigers op hun slaapplaats. Foto: Albert de Jong

Opvallend veel Grote Zilverreigers

In de laatste twee weken lopen de aantallen Grote Zilverreigers snel op. Op verschillende slaapplaatsen worden al tientallen vogels gemeld en dat is uitzonderlijk voor de maand juli. Het is niet duidelijk of het gaat om vogels die gebroed hebben in Nederland of van elders in Europa komen.

In de maanden mei, juni en juli zijn Grote Zilverreiger buiten de broedgebieden normaal gesproken een zeer schaarse verschijning. Het seizoenspatroon in het artikel van Olaf Klaassen (pag. 87) laat dit mooi zien. Sinds twee weken lijkt er echter een opmerkelijke toename in het Groene Hart, langs de grote rivieren en in het Zuidlaardermeergebied te zien. Werden in juni nog slechts enkele vogels geteld of bleken slaapplaatsen onbezet, in juli veranderde dat. Op 19 juli werden er 52 vogels geteld in de Brabantse Biesbosch, twee dagen later zelfs 90 in het Zuidlaardermeergebied. De slaapplaats bij de Reeuwijkse Plassen leverde op 26 juli al 37 vogels op en de dag erna werden er 35 geteld op een slaapplaats in de Alblasserwaard. Ook in de Gelderse Poort en bij Beuven werden al slapende Grote Zilverreigers geteld. 

Van waar?

Twee tellers maakten er melding van dat het op de slaapplaatsen vooral op (sub)adulte vogels lijkt te gaan, die te herkennen zijn aan de verlengde sierveren op hun rug. Waar de vogels zo vroeg vandaan komen, is moeilijk te zeggen. Misschien zijn het niet succesvolle broedvogels uit zuidelijke of Oost-Europese broedgebieden of gaat het voornamelijk om subadulte vogels die extra vroeg zijn gaan zwerven. Ringaflezingen in de zomer bleken meestal Franse vogels te betreffen (zie pag. 88)