Opsteker voor Groen en Doen

De motie die Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Lutz Jacobi (PvdA) op 7 november indienden om de ondersteuning van groene vrijwilligers te borgen, is aangenomen. Hiermee geeft de politiek gehoor aan de succesvolle oproep ‘ik wil dit blijven doen’ zoals de groene vrijwilligers en hun organisaties (onder andere Landschapsbeheer Nederland, Sovon, de Vlinderstichting, RAVON en de Zoogdiervereniging) die onlangs gedaan hebben.

Het aannemen van de motie betekent dat staatssecretaris Sharon Dijksma van de Tweede Kamer de opdracht heeft gekregen om ervoor te zorgen dat de bezuinigingen op natuur en de decentralisatie van het beleid niet ten koste gaan van de coördinatie en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de natuur. Er zijn naar schatting 100.000 vrijwilligers werkzaam in de natuur. Ze houden zich onder andere bezig met het knotten van wilgen, het aanleggen van broeihopen voor ringslangen en het inventariseren van natuurgebieden. De afgelopen twee jaar werden deze activiteiten succesvol ondersteund door de regeling Groen en Doen.

Sovon en Groen en Doen

In 2013 heeft Sovon in het kader van Groen en Doen verschillende broedvogelcursussen georganiseerd. Nu de meerderheid van de Kamer zich heeft hard gemaakt voor het groene vrijwilligerswerk, is onze verwachting dat we vanuit Groen en Doen in de toekomst nog meer tellers kunnen opleiden.