Oproep aan soortsponsoren en -supporters van de Vogelatlas

De Vogelatlas is weer een fase verder. Op maandag 19 febr. jl. is er vanuit het Sovon-kantoor een mail gestuurd aan alle supporters die een of meer soorten hebben gesponsord in de Vogelatlas.

Controle

Aan hen de vraag om de gegevens zoals die bij de door hen gesponsorde vogelsoort vermeld worden te controleren op onjuistheden in de naam (geen nieuwe wensen!).

Ben je sponsor en heb je desondanks geen mail van ons gehad laat het ons dan zo snel mogelijk weten via een mail aan Carolyn Vermanen, dan sturen we de mail alsnog (Carolyn is even tot 4 maart afwezig). Uiteraard willen we dat bij elke vogelsoort in het boek de namen van supporter(s) juist vermeld staan.