De verschillende stadia van de teek (foto: Fedor Gassner)

Oppassen voor teken

Rond deze tijd (mei-juli) zijn er de hoogste aantallen teken. Waarnemers die regelmatig in het veld zijn doen er goed aan om op te letten dat vastgezogen teken niet te lang op het lichaam blijven zitten.

In het bijgevoegde document wat tips waar je op moet letten tijdens en na het veldwerk en ook een aantal informatieve sites. Voorkomen is beter dan genezen zeggen we dan.
Rob Bijlsma laat in zijn boek ‘Mijn roofvogels’ zien hoe je van een nood een deugd maakt. Hij registreerde alle teken die bij hem vastzaten en vond uit dat de jaarlijkse aantallen wisselen. Ook ziet hij een verband met de mastjaren van beuk en eik en de opleving van de muizenstand (was al bekend). In het eerste jaar na de mast zijn vooral de muizen de klos. Twee jaar na een mastjaar is er volgens hem een opleving van nimfen die het dan onder andere op de mens hebben gemunt. De indruk van verschillende waarnemers en ook de vogels is dat er dit jaar duidelijk meer nimfen zijn. En wat blijkt, in 2011 (dus 2 jaar terug) was er een mastjaar volgens dit natuurbericht. Dus voorlopig snijdt de theorie van Rob hout.

Hou ze dus in de gaten, die teken!