Jonge Grutto in juni - Foto: Joost van Bruggen

Opnieuw slecht broedseizoen voor Grutto

Bericht Vogelbescherming - Het broedseizoen van de nationale vogel, de Grutto, is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal Grutto’s in ons land op peil te houden. Dat werd bekend gemaakt tijdens de Landelijke Dag in Ede. De Grutto gaat, net als andere weidevogels, hard in aantal achteruit. De nationale telling leverde dit jaar naar schatting slechts 4000 vliegvlugge jongen op, ruim minder dan de 11.000 die nodig zijn om de stand op peil te houden.

Al jarenlang gaat het aantal Grutto’s in ons land in aantal achteruit en ook dit broedseizoen verliep dramatisch. Elk jaar zijn er de problemen van te vroeg maaien. Maar ook de te droge en bloemloze graslanden, waardoor er te weinig voedsel voor de jongen in de vorm van insecten is.

Extra tegenslag

Dit jaar had de Grutto extra tegenslag. Eind mei sloeg het zonnige en droge voorjaarsweer om en trokken zware onweersbuien over ons land met plaatselijk zware hagel. Dit noodweer was waarschijnlijk veel opgroeiende kuikens te veel. Vooral in Noord-Nederland trof het de kuikens extra hard omdat Grutto’s daar later broeden en de kuikens daardoor jonger en dus extra kwetsbaar zijn. Ook was er plaatselijk sprake van zware predatie zoals in Zuidwest-Friesland, waardoor veel minder gruttokuikens dan normaal vliegvlug zijn geworden. Op gemaaide, kale graslanden zijn kuikens een makkelijke prooi.

Beleid

Vanwege de afname van de Grutto en andere weidevogels trok Vogelbescherming eerder deze maand aan de bel bij de Europese Commissie. Met maatwerkprojecten in o.a. het Eemland en Friesland wil Vogelbescherming laten zien dat er bij een complete aanpak er zeker nog een toekomst is voor de Grutto.

Samenwerkingsproject

De landelijke tellingen van jonge Grutto’s zijn een samenwerkingsproject van Vogelbescherming Nederland, Sovon en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Gerrit Gerritsen coördineert de telling, die bestaat uit het turven van jonge vogels mét en zonder kleurringen in de zomer. Hans Schekkerman van Sovon verwerkt de data tot een schatting van het aantal jongen dat groot is geworden. Jos Hooijmeijer (RUG) coördineert het kleurringprogramma van de Grutto's.